• Szczepienia są dobrowolne
  • Szczepić mogą się dzieci, które ukończyły 12. rok życia.
  • Do szczepień mogą cię przyłączyć również członkowie rodziny dziecka i pracownicy szkoły.
  • Podczas szczepienia organizowanego przez szkołę nie musi być obecny rodzic, zachęcamy jednak aby przyjść z dzieckiem.
  • Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny).
  • Podczas szczepienia szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi.
  • Punkt szczepień, który będzie współpracował ze szkołą: Przychodnia Lekarska Maciej Winiarek, Mirosław, 690199564.
  • Szczepienia będą odbywały się w budynku szkoły w Nowej Wsi Ujskiej – 21.09.2021., od godz.16:00 i w punkcie szczepień w Mirosławiu (przychodnia) – 22.09.2021., od godz.16:00.
  • Wszystkie szczegółowe i niezbędne informacje rodzice otrzymają poprzez dziennik elektroniczny w postaci wiadomości.

Poniżej udostępniamy materiały przesłane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.