Szkoła daje możliwość korzystania z płatnego ciepłego posiłku w postaci obiadu.
Poniżej regulamin korzystania z obiadów wraz z cenami.

Zobacz aktualne MENU

Regulamin korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej

 1. Od roku szkolnego 2022/2023 uczniowie, dzieci z oddziałów przedszkolnych i pracownicy szkoły mają możliwość spożycia w szkole ciepłego posiłku w postaci obiadu.
 2. Obiady dostarczane są do szkoły na zasadzie cateringu przez firmę gastronomiczną.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami dotyczącymi wyżywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
 4. Posiłki są dobrowolne i płatne.
 5. Koszt posiłku wynosi:
  1. Dla ucznia i dziecka z oddziału przedszkolnego – 9,- zł
  2. Dla pracowników szkoły – 13,50 zł
  3. Nieodpłatnie dla dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli pozytywnie rozpatrzone wnioski o finansowanie kosztów obiadów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujściu lub w innym właściwym dla miejsca zamieszkania.
 6. Opłaty za obiady można uiszczać w gotówce w sekretariacie szkoły, a ponadto dla klas I-IV i oddziału przedszkolnego w Mirosławiu u wychowawcy.
 7. Wpłaty potwierdzane są pisemnym potwierdzenia wpłaty.
 8. Wpłaty należy dokonywać za dany miesiąc lub wybrane dni „z góry”.
 9. Można wykupić obiady na inny okres niż 1 miesiąc (np. na wybrany dzień lub dni).
 10. Zakup obiadu musi zostać dokonany minimum 1 dzień przed planowanym korzystaniem z posiłku do godziny 14:00 w dni pracy szkoły.
 11. W przypadku sytuacji losowych (nieobecność w szkole, rezygnacja z posiłków) fakt ten należy zgłosić najpóźniej w dzień posiłku do godziny 7:45 w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerami: 665 100 496 lub 67 284 00 36. Wychowawcy nie przyjmują takich zgłoszeń. 
  1. W takim przypadku nastąpi zwrot pieniędzy lub przepisanie na kolejne posiłki – do uzgodnienia.
  2. W przypadku nie zgłoszenia w wyznaczonym terminie o rezygnacji z obiadu/obiadów posiłek zostanie przygotowany i dostarczony do szkoły. Taki posiłek będzie do odbioru w szkole do godziny 15:30. Nieodebrany obiad zostanie zutylizowany bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 12. Dzieci będą spożywały obiady w specjalnie do tego wyznaczonych jadalniach, zapewniających bezpieczeństwo i odpowiednią higienę.
  1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych o godzinie 12:30
  2. Uczniowie klas I – VIII od godziny 12:45.
  3. Jadalnie znajdują się w obu budynkach szkoły.
 13. Obiady dostarczane są do szkoły o godzinie 12:30.
 14. Obiady odbierane po godzinie 13:30 mogą wymagać podgrzania.
 15. Niniejszy regulamin i aktualne menu jest dostępne na stronie szkoły spnwu.pl w zakładce “Obiady”

Aktualizacja na dzień 002.01.2024.