HARMONOGRAM PRZEWOZÓW SZKOLNYCH

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Rok szkolny 202 / 2023

  Dowozy Odwozy

                 Uczniowie z Mirosławia

                         (klasy 5-8)

        7:50 – od poniedziałku do piątku

   Przystanki:
    1. W górnej części wsi;
    2. W dolnej części wsi.

         13:00 – poniedziałek
         14:55-
od poniedziałku do piątku

                 Uczniowie z Nowej Wsi Ujskiej

                              (klasy 1-4)

       7:50 – od poniedziałku do piątku

   Przystanki:
    1. Przy sklepie w centrum wsi;
    2. Przy budynku szkoły.

         13:10 – od poniedziałku do piątku
         15:05 – od poniedziałku do czwartku