HARMONOGRAM PRZEWOZÓW SZKOLNYCH

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Rok szkolny 2020 / 2021

  Dowozy Odwozy
                 Uczniowie z Mirosławia (klasy 5-8)

  7:50 – od poniedziałku do piątku

Przystanki:
1. Na górnej części wsi;
2. Na dolnej części wsi.

  13:10 – środa, czwartek
  15:00-
od poniedziałku do piątku

                 Uczniowie z Nowej Wsi Ujskiej (klasy 1-4)

7:50 – od poniedziałku do piątku

Przystanki:
1. Przy sklepie w centrum wsi;
2. Przy budynku szkoły.

  13:10 – od poniedziałku do piątku
  15:00 – poniedziałek, wtorek