Aby skorzystać z nieodpłatnych obiadów należy złożyć wniosek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujściu lub w innym, właściwym dla miejsca zamieszkania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nie ponosi się kosztów obiadów dla dzieci..
Wniosek należy składać na dany rok szkolny i rok kalendarzowy. Przykładowo: jeśli wniosek został złożony we wrześniu 2022, należy złożyć kolejny w styczniu 2023.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu
64-850 Ujście, ul. Wojska Polskiego 12
tel.: +48 (67) 284-02-25
fax: +48 (67) 284-02-25
https://mgopsujscie.naszops.pl/
e-mail: opsujscie@vp.pl