Kronika I-III 2022.

Międzynarodowy Dzień Języka OjczystegoWróciliśmy do nauki stacjonarnej a dzięki Międzynarodowemu Dniu Języka Ojczystego, przypadającemu 21 lutego, mogliśmy wziąć udział w turnieju językowym. Podzieleni na 3 zespoły składające się z uczniów …

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA – w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie …