INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA – w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie …