Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 824)

od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Oznacza to, iż od najbliższego poniedziałku nie będzie już obowiązywała nauka hybrydowa.
Wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej!