Decyzją Rządu RP od 4 maja 2021. klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej.
Zajęcia w naszej szkole będą obowiązywały według nowego rozkładu zajęć, który będzie obowiązywał od dnia 04.05.2021. i który został umieszczony na stronie internetowej w zakładce “Informator”, jak również został przesłany poprzez dziennik elektroniczny do uczniów i rodziców.


Dowozy dla klas 1-3 nie ulegają zmianie w stosunku do ostatniego okresu nauki stacjonarnej:
– do Mirosławia – 7:50
– powrót – około 13:15

Przystanki: 1. Przy sklepie w centrum wsi; 2. Przy budynku szkoły.