Nasza szkoła w okresie od października 2018r. do końca marca 2019r. brała udział w projekcie ogólnopolskim  Szkoła młodych patriotów, wspieranym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim zastanawiała się, na jakich wartościach powinna oprzeć swój patriotyzm. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. Dziś czekamy jedynie na nadanie nam tytułu „Szkoły Młodych Patriotów”.Zrealizowane przez nas zadania konkursu „Szkoła młodych patriotów”:

  1. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  2. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”(zadanie obowiązkowe).

6 marca odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, który został podzielony na dwie kategorie, tj. klasy I-IV oraz V -VIII. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 21 uczniów: w kategorii I – 12 osób, w kategorii II – 9 osób. Jury, zarówno w jednej, jak i drugiej kategorii, wyróżniło każdego uczestnika – zwłaszcza za pokonanie tremy, chęć udziału oraz zdolności wokalne.

27 marca odbył się Szkolny Konkurs Historyczny dla klas V-VIII pt. “HISTORIA POLSKI A PATRIOTYZM”. Uczniowie, którzy w drodze losowania stworzyli cztery zespoły, wykazali się szczegółową wiedzą historyczną. Znali zarówno postacie historyczne, jak i wydarzenia ważne dla Polski. Ponadto nie obce okazały się im dzieła malarskie oraz muzyczne, charakterystyczne dla naszego kraju. Po zaciętej walce wygrała drużyna w składzie: Zuzanna Basta, Mateusz Marchewka, Alan Lipiński oraz Konrad Kin. Jesteśmy dumni ze wszystkich drużyn, które brały udział w konkursie!

KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH to ostatni element projektu, w którym brała udział nasza szkoła. Podsumowali go uczniowie klasy V, którzy zakończyli w formie plastycznej kodeksy przygotowane przez nich oraz klasy VI i VII podczas godzin wychowawczych. Praca w formie księgi znalazła swoje miejsce na korytarzu szkolnym, aby przypominać nam o wspólnej pracy i dostosowaniu się do wypracowanych postanowień.

Sonda została przeprowadzona w październiku 2018. przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej.