Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 są do pobrania poniżej w niniejszym artykule lub w sekretariacie szkoły.