Od 11. września 2023. w budynku w Mirosławiu będą odbywały się zajęcia świetlicowe do godziny 16:00. Zajęcia będą przeznaczone dla uczniów klas 1-4. Po zakończeniu świetlicy rodzice będą zobowiązani zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu.
Chęć korzystania ze świetlicy do godziny 16:00 należy zgłaszać do wychowawców klas.