W dniach 28-30 marca 2022 odbędzie się już druga w tym roku szkolnym diagnoza kompetencji ósmoklasisty.
28. – język polski, 29. – matematyka, 30. – język angielski.
Przebieg diagnozy będzie odbywał się na podobnych zasadach jak czekający uczniów egzamin ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym odbędzie się w dniach 24-26 maja.
Dzięki diagnozie można sprawdzić aktualny poziom wiedzy uczniów, a oni sami mogą oswoić się z warunkami w jakich będzie przebiegał sam egzamin.