Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania.

W ramach programu nasza szkoła otrzymała 30.000 zł za które zakupiono pomoce dydaktyczne, między innymi takie jak: drukarka 3D, laptop Acer Chromebook, zestaw robotyka i sztuczna inteligencja, LEGO Education SPIKE, zestaw Sygnic Edu Lab 3D, mini studio fotograficzne (w zestawie aparat fotograficzny Canon), zestawy do nagrywania dźwięku, stacja lutownicza.