8:15 – Msza Św. w Mirosławiu w kaplicy dla nauczycieli i uczniów klas 1-4.
9:00 – Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla klas 1-4 w budynku szkoły w Mirosławiu lub na boisku szkolnym.
9:45 – Msza Św. w Nowej Wsi Ujskiej w kaplicy dla nauczycieli i uczniów klas 5-8.
10:30 – Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla klas 5-8 w budynku szkoły w Nowej Wsi Ujskiej lub przed  budynkiem szkoły.

Dowozy:
Z nowej Wsi Ujskiej do Mirosławia – godz. 7:55 (klasy 1-4)
Z Mirosławia do Nowej Wsi Ujskiej – godz. 9:35 (klasy 1-4 i 5-8)
Z Nowej Wsi Ujskiej do Mirosławia – ok. godz. 11:00 (klasy 5-8)

W budynkach szkoły i podczas Mszy Św. nadal obowiązuje rygor sanitarny: zasłanianie maseczką ust i nosa, dystans społeczny, dezynfekcja rąk.