4. czerwca 2021. będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu, w miarę potrzeb, szkoła będzie sprawowała tylko funkcję opiekuńczą.