W dniach 25, 26, 27 maja 2021. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne, co oznacza, iż uczniowie klas I-VII nie muszą przychodzić do szkoły. Będą to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i szkoła będzie sprawowała tylko funkcję opiekuńczą.
Oddziały przedszkolne w tych dniach będą pracowały normalnie.