Godziny otwarcia “Orlika” w Nowej Wsi Ujskiej od dnia 19 kwietnia 2021.
Poniedziałek – piątek: 16:00 – 20:00
Sobota: 14:00 – 18:00
Niedziela: 14:00 – 18:00

Zasady bezpieczeństwa i ograniczenia na obiekcie “Orlik” wynikające z zagrożenia epidemicznego COVID-19.
• Na obiekcie „Orlik” może przebywać maksymalnie 25 osób.
    – Ilość dozwolonych osób na obiekcie kontroluje animator
• Obowiązek zachowania dystansu społecznego (2 metry).
• Obowiązek zakrywania twarzy (jedynie na płycie boiska nie ma takiego obowiązku).
• Ilość dozwolonej liczby osób na obiekcie kontroluje animator.
• Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
• Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.