W związku z koniecznością sporządzenia przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujściu, diagnozy problemu przemocy domowej na terenie Gminy Ujście, w/w Ośrodek prosi o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety skierowanej do pełnoletnich mieszkańców naszej gminy.
Zebrane dane pozwolą na zdiagnozowanie skali zjawiska oraz ocenę stanu wiedzy na temat przemocy domowej.
Wyniki badań będą przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

>>> LINK  DO  ANKIETY  DOTYCZĄCEJ  PRZEMOCY  DOMOWEJ