Od roku szkolnego 2023/2024 szkoła będzie prowadziła dla klas I – IV zajęcia świetlicowe do godziny 16:00.