Drogi rodzicu!
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020., z powodu zagrożenia koronawirusem, zostają zawieszone zajęcia w naszej szkole.
W dniach 12 -13 marca 2020. w szkole i oddziałach przedszkolnych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie będą odbywały się działania opiekuńcze.
Od dnia 16 – 25 marca 2020. uczniowie i wychowankowie nie przychodzą do szkoły i oddziałów przedszkolnych. W tych dniach zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
W w/w dniach nie będą organizowane dowozy.
Również obiekt sportowy “Orlik” w Nowej Wsi Ujskiej od 12 – 25 marca 2020. jest nieczynny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej – Mariusz Kamiński

”  Rodzicu,

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.