16 października 2019. w Mirosławiu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów naszej szkoły. Odświętny strój i uroczysta atmosfera podkreślały wyjątkowość tego dnia. Po wcześniejszych przygotowaniach, zarówno ze strony dzieci jak i rodziców, wszystko nabrało szczególnego charakteru. Gości, rodziców, nauczycieli i uczniów starszych klas najmłodsi zaprosili do wspólnego świętowania. W swoim programie artystycznym, przygotowanym wraz z wychowawczynią p. Danutą Nowak, zaprezentowali wiersze o Ojczyźnie, o właściwym zachowaniu w szkole i otaczającej nas szkolnej rzeczywistości z całym jej bogactwem. Nie zabrakło też elementów muzycznych. To wszystko stało się przepustką do złożenia ślubowania i zapewnienia, że postarają się sprostać postawionym zadaniom. Wtedy już bez żadnych wątpliwości pan dyrektor dokonał pasowania zaczarowanym ołówkiem. Dzięki temu pierwszoklasiści stali się w pełni uczniami Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej. Na pamiątkę uczniowie otrzymali statuetki, które przekazała przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Witkowska. Były również prezenty od rodziców, starszych kolegów i Samorządu Uczniowskiego oraz słodkości od pana burmistrza Romana Wroteckiego. Miłym prezentem było również spotkanie przy stole. Pozwoliło ono, by spokojnie nacieszyć się i wzajemną obecnością i prezentami oraz wyrazić wszystkim swoje podziękowanie za udział i przygotowanie uroczystości. Teraz jest czas, aby realizować podjęte zobowiązania i radośnie wypełniać szkolną codzienność.