Uprzejmie informujemy, że odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie możliwy w dniu 3. lipca 2024 r., w godz. 9:00 – 13:00, w sekretariacie szkoły.