Dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Ujskiej na terenie szkoły stanęła tablica edukacyjna dotycząca gatunków drzew iglastych i liściastych. Tablicę przekazało Nadleśnictwo Sarbia. OSP i Nadleśnictwu serdecznie dziękujemy!
Równie wielkie podziękowania kierujemy do strażaka i jednocześnie radnego naszej gminy Pana Mariusza Pełechatego, który zainicjował przekazanie tablicy naszej szkole i wykonał ramę, w którą została ona zamontowana. Nie dość tego, to jeszcze brał czynny udział w wkopaniu całej instalacji. Wielkie dzięki!