„Być dobrym – pięknie; ale postępować dobrze – to znacznie więcej…”
Dnia 21 maja 2024r. odbył się V Gminny Konkurs Recytacji Prozy pod Honorowym Patronatem Burmistrz Ujścia, zorganizowany przez naszą szkołę. W tym roku tytuł przewodni konkursu brzmiał „Autorytet – Przewodnik – Rodzic”.
Mieliśmy przyjemność gościć: Panią Małgorzatę Cichostępską – Burmistrz Ujścia, Pana Marka Kamińskiego – radnego powiatu pilskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu, Pana Mariusza Pełechatego- radnego Rady Miasta Ujścia, a także członków Jury: Panią Dominikę Wróbel – poetkę, solistkę, znawczynię teatru i recytacji, pedagoga w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile, Panią Teresę Gajc-Zaleską – bibliotekarkę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ujście, Panią Alicję Hajt – sołtys Nowej Wsi Ujskiej oraz Panią Justynę Woźniak – bibliotekarkę Nowej Wsi Ujskiej. Powitaliśmy także nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół: P. Iwonę Werner i P. Karolinę Jagodzińską-Pytel.
Nasi uczniowie rywalizowali z uczniami ze SP w Ujściu i Kruszewie.
W kategorii klas IV- VI w konkursie wzięli udział: Lena Jagiełka, Zuzanna Wargin. Zuzanna Wojnarowska (SP w Kruszewie), Martyna Niemczyńka, Olivier Latanowicz, Maja Ilczuk, Oliwia Piechocka (SP w Nowej Wsi Ujskiej), a także Kaja Staszewska (SP w Ujściu), natomiast w kategorii klas VII-VIII wysłuchaliśmy recytacji: Marcjanny Fifer (SP w Ujściu), Karola Pełechatego, Bartosza Grajewskiego, Piotra Englota (SP w Nowej Wsi Ujskiej) i Wojciecha Czechowicza i Piotra Pachołka (SP w Kruszewie).
Jury postanowiło przyznać następujące miejsca: w kategorii klas IV-VI zwyciężyła Lena Jagiełka, II miejsce zajęła Zuzanna Wojnarowska, a III miejsce Zuzanna Wargin, wyróżnienie przypadło Mai Ilczuk, natomiast w kategorii klas VII-VIII: I miejsce zajął Karol Pełechaty, II miejsce Marcjanna Fifer, a III miejsce Bartosz Grajkowski.
Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, bo to niełatwe zadanie wyjść na forum, opanować tremę i wspaniale zaprezentować długi tekst na pamięć, o czym wspomniał dyrektor szkoły, Pan Mariusz Kamiński.
Dziękujemy wspaniałemu Jury, Pani Dominice Wróbel, Przewodniczącej Jury, nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu: P. I. Werner, P. K. Jagodzińskiej- Pytel i P. I. Lewandowskiej- Mierzwie.
Pięknie dziękujemy także Pani Burmistrz za przybycie i ufundowanie nagród dla uczestników konkursu, za możliwość oficjalnego poznania i ponownie serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.