Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada 2023.
Organizacja dnia.


Lekcje 1-4 zgodnie z rozkładem zajęć.
– 11:30 – obiad dla uczniów klas V-VIII; obiady dla klas I-IV będą wydawane na wynos po zakończeniu uroczystości w sali wielskiej w Mirosławiu.
– 11:45 – przejazd klas V-VIII do Mirosławia.
– 12:00 – Msza Święta w kaplicy w Mirosławiu.
  Po Mszy Świętej – Apel Poległych i składanie kwiatów na grobie Powstańców Wielkopolskich.
– 13:30 – Przedstawienie tematyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów – w sali wiejskiej w dolnej części Mirosławia.
– około 14:40 odwozy spod sali wiejskiej w Mirosławiu.