Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie naszej szkoły będą objęci, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, opieką stomatologiczną, która będzie polegała na wykonywaniu świadczeń ogólnostomatologicznych. Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykonywanie świadczeń określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Miejscem sprawowania opieki przez Lekarza dentystę jest gabinet stomatologiczny znajdujący się w strukturach i na terenie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, ul. Teatralna 1, 64-920 Piła.

Pierwsze badanie lekarskie stomatologiczne odbędzie się na terenie szkoły w dniu 22.09.2023.
Badania lekarskie kontrolne będą odbywały się średnio, co trzy miesiące, częściowo na terenie szkoły i częściowo w Pile pod w/w adresem.
Po badaniu kontrolnym, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą umawiane wizyty na leczenie.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy są zainteresowani nieodpłatną opieką stomatologiczną muszą, przedłożyć w szkole pisemną zgodę. Druki dostępne w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas, lub do pobrania do druku na początku artykułu.


Wykaz nieodpłatnych świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym

2. Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane trzy razy w roku kalendarzowym.

3. Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno- -terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego (bez łączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi).

4. Badanie żywotności zęba
Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem trzech zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.

5. Rentgenodiagnostyka do dwóch zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6. Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

7. Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8. Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9. Leczenie próchnicy powierzchniowej
Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.

10. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

11. Opatrunek leczniczy w zębie stałym

12. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni

13. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na dwóch powierzchniach

14. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na dwóch powierzchniach

15. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na trzech powierzchniach

16. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

17. Dewitalizacja „zatrucie” miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem (procedura rzadko stosowana)

18. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi (leczenie kanałowe wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu, który umożliwia maksymalnie precyzyjne opracowywanie kanałów zęba)

19. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

20. Czasowe wypełnienie kanału

21. Wypełnienie kanału

22. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem jednego kanału ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23. Usunięcie złogów nazębnych (miękki oraz twardy nalot, który regularnie odkłada się na powierzchni zębów) z 1/2 łuku zębowego
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

24. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

25. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

26. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
Zabieg wykonywany w celu oczyszczenia kieszonek dziąsłowych wykonywany w przypadku kieszonek do 5 mm bez odsłaniania korzenia i wykonywania nacięć.
Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku.

27. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą (metalowe ligatury, tak samo jak gumowe, mają za zadanie utrzymanie łuku w zamkach aparatu ortodontycznego, stosowane gdy konieczne jest mocniejsze dociśnięcie łuku do zamków).

28. Usunięcie zęba jednokorzeniowego

29. Usunięcie zęba wielokorzeniowego

30. Chirurgiczne usunięcie zęba
Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.

31. Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem

32. Założenie opatrunku chirurgicznego

33. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem

34. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

35. Repozycja „nastawienie” i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

36. Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).

37. Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia.

38. Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał – każdą ćwiartkę łuku zębowego.

39. Impregnacja zębiny zębów mlecznych

40. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.

41. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.

42. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
Świadczenie dotyczy zębów stałych.

43. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

44. Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem (zabieg amputacji polega na pozostawieniu części miazgi, dlatego definicja – amputacja przyżyciowa).

45. Amputacja przyżyciowa miazgi
Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.

46. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem

47. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem

48. Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
Usunięcie miazgi z komory zęba po wcześniejszej dewitalizacji jej z pozostawieniem zmumifikowanej miazgi w kanale zęba. Metoda stosowana tylko w zębach mlecznych.

49. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem dwóch kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

50. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem trzech kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

51. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

52. Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

53. Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do trzech razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

54. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (Mineral Trioxide Aggregate)
1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA jednego kanału;
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA dwóch kanałów;
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA trzech kanałów;
4) inne leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA

55. Rentgenodiagnostyka do pięciu zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne do pięciu zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.
Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w tzw. dostępie.

56. Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta.
Świadczenie jest udzielane raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.
Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.
Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w tzw. dostępie.