6. września 2023. odbędą się w naszej szkole informacyjno-organizacyjne spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Dla rodziców klas I-IV spotkania odbędą się w Mirosławiu o godzinie 16:00, a dla rodziców klas V-VIII w Nowej Wsi Ujskiej o godzinie 17:00.
Przed spotkaniami odbędą się ogólne spotkania z dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym.
Zapraszamy!!!