O odpadach w krótkich filmach. To trzeba zobaczyć!
Jak prawidłowo segregować odpady? Co się dzieje z moimi odpadami, gdy zabierze je śmieciarka? Czym jest PSZOK? Jak wyprodukować „czarne złoto”? Po co wszystko wyrzucać, skoro wiele rzeczy można jeszcze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w filmach informacyjno – edukacyjnych, nagranych przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W sposób prosty i przystępny dla każdego odbiorcy Związek przekazał w nich dużo ciekawej wiedzy związanej z odpadami. Dodatkową atrakcją jest udział w nich pracowników Związku, którzy na co dzień mają kontakt z mieszkańcami.

W sumie powstało pięć filmów, które odpowiadają na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania oraz rozwiewają wątpliwości i pokazują problemy z segregacją, jakie popełniamy najczęściej, jednocześnie wskazując co zrobić, żeby tych błędów uniknąć. Poszczególne odcinki zostały podzielone na tematy: „Jak prawidłowo segregować odpady?”, „Co się dzieje z moimi odpadami?”, „Korzystam z PSZOK-u i nie wystawiam odpadów przy altanie”, „Dlaczego warto kompostować bioodpady?”, „Jak ograniczyć ilość odpadów?”. Filmy dostępne są na stronie internetowej https://prgok.pl/edukacja/audycje/filmy-edukacyjne/374;filmy-na-temat-prawidlowej-segregacji-odpadow.

Filmy powstały w ramach realizacji kampanii „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „PRGOK” poprzez realizację filmów informacyjno – edukacyjnych na temat prawidłowego postępowania z odpadami”, dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.