Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020

W związku z istniejącym nadal zagrożeniem epidemicznym, dotyczącym wirusa COVID-19, zakończenie aktualnego roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż w latach ubiegłych i będzie polegało tylko na przekazaniu świadectw i wyróżnień.

Przekazanie świadectw i wyróżnień odbędzie się odpowiednio na terenie szkoły w Mirosławiu i w Nowej Wsi Ujskiej, w zależności gdzie mieszka uczeń, zgodnie z poniższą rozpiską.

Mirosław:
8:15 – klasa I
8:30 – klasa II
8:45 – klasa III
9:05 – klasa IV
9:25 – klasa V
9:50 – klasa VI
10:10 – klasa VII
10:30 – klasa VIII
Nowa Wieś Ujska:
11:00 – klasa I
11:15 – klasa II
11:30 – klasa III
11:40 – klasa IV
11:50 – klasa V
12:15 – klasa VI
12:30 – klasa VII
12:40 – klasa VIII

Przekazanie odbędzie się na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych dotyczących zagrożenia koronawirusem covid-19:
– zakryte usta i nos lub założona przyłbica
– odległość społeczna 2 metry
– obowiązkowa dezynfekcja dłoni podczas wejścia i wyjścia z terenu szkoły.

Uczniowie klas V – VIII odbierają świadectwa bez obecności rodziców na terenie szkoły.
Uczniowie klas I – IV – zostaną wyznaczone strefy:  dla dzieci,  dla rodziców.

W przypadku niesprzyjającej aury, odbiór świadectw nastąpi w budynku szkoły, do którego będą mogły wejść wyłącznie dzieci, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych dotyczących zagrożenia koronawirusem covid-19:
– zakryte usta i nos lub założona przyłbica
– odległość społeczna 2 metry
– obowiązkowa dezynfekcja dłoni podczas wejścia i wyjścia.

Przekazanie świadectw i wyróżnień odbędzie się w miarę możliwości sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Na terenie szkoły jednorazowo będzie mogła przebywać tylko jedna klasa.

Przemieszczaniem się na terenie szkoły będzie kierował pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora.

Nauczyciele nie będą przyjmować od uczniów kwiatów, laurek itp.

Dzieci lub dorośli nie mający zakrytych ust i nosa lub założonej przyłbicy nie będą mogli wejść na teren szkoły.

Wszystkie wydane dokumenty przejdą minimum 72. godzinną kwarantannę.

Ponadto obowiązuje PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI UJSKIEJ dostępna na naszej stronie internetowej spnwu.pl.