100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II zaowocowała wspólnym projektem, który połączył lekcje religii z umiejętnościami plastycznymi oraz muzycznymi naszych uczniów. Św. Jan Paweł II na zawsze w naszych sercach.