Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, przedłuża się to ograniczenie do 10 kwietnia 2020.
To znaczy, iż nadal na terenie szkoły nie będą się odbywały żadne działania edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze z uczniami jak i z dziećmi z oddziałów przedszkolnych.