W ostatnim czasie nasza szkoła wzbogaciła się o dwie multimedialne pracownie przedmiotowe. Stało się to dzięki pozyskaniu dodatkowych środków w wysokości 60 000 złotych z MEN w ramach rezerwy oświatowej.
Dzięki temu w naszej szkole odbywają się lekcje, na których każdy uczeń pracuje na osobnym laptopie z dostępem do internetu i nie mówimy tu o lekcjach z informatyki. Jest to na dzień dzisiejszy sytuacja nie często spotykana w polskich szkołach, gdyż wiele z nich nie ma takiej możliwości.
Jeden uczeń – jeden laptop, to podnoszenie jakość pracy na lekcji, zwiększanie kompetencji w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych i w znacznym stopniu uatrakcyjnianie samej lekcji.
Oprócz zajęć z fizyki i chemii (pracownie posiadają zestawy czujników do pomiaru różnych parametrów związanych z tymi przedmiotami) komputery można wykorzystać na każdych innych zajęciach.