Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w budynku Nowa Wieś Ujska 1, w terminie głównym do 18 marca 2022.
Termin uzupełniający składania wniosków: 6 czerwca 2022.

Wnioski do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Do pobrania