W związku ze zmianą przez Ministerstwo dokumentacji konkursowej dotyczącej projektu “Granty PPGR” (wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu), wprowadzono wymóg załączenia potwierdzenia zatrudnienia w PGR, w związku z powyższym prosi się o dostarczenie jednego z poniżej wymienionych dokumentów do końca listopada 2021:

  • ŚWIADECTWO PRACY
  • UMOWA O PRACĘ
  • ZAŚWIADCZENIE Z KOWR
  • ZAŚWIADCZENIE Z ZUS
  • INNY DOKUMENT

Dotyczy wniosków, do których nie zostały załączone żadne dokumenty potwierdzające pracę w PGR.