Bierzemy udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.

Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę

pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie

tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu,

społeczności.