W pierwszym tygodniu nauki hybrydowej, od dnia 17.05.2021. do szkoły wrócą klasy: VIII, VII, IV.
W następnym tygodniu stacjonarnie będą uczyć się klasy: VI, V, IV.
Nauka zdalna jak i stacjonarna odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Nadal będą obowiązywać obostrzenia sanitarne i procedury dotyczące przeciwdziałania COVID-19, między innymi takie jak: dystans społeczny 1,5m; obowiązek zasłaniania maseczką ust i nosa w przestrzeniach wspólnych w budynku szkoły, lub poza nim, gdy nie można zachować dystansu społecznego (1,5m); obowiązek dezynfekcji rąk podczas wejścia i wyjścia z budynku, regularne mycie rąk po skorzystaniu z toalety szkolnej.
Pełne zasady obostrzeń znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce “Informator”.