Decyzją Rządu RP od 19 kwietnia 2021 przedszkola będą pracowały stacjonarnie.
W związku z tym od najbliższego poniedziałku można dzieci przyprowadzać do naszych oddziałów przedszkolnych w Mirosławiu i Nowej Wsi Ujskiej.