Projekt ” Lekcja z jajem” został zrealizowany na platformie eTwinning Live w ramach współpracy z dwiema pilskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 5 im. Dzieci Polskich oraz Szkołą Podstawową nr 7 im. A. Mickiewicza. Jego celem było rozbudzanie kreatywności uczniów oraz wykorzystanie różnych aplikacji wspomagających edukację. Dzięki temu uczniowie stają się bardziej otwarci na wyzwania, dostrzegają pomysłowość i zaangażowanie rówieśników. Partnerskie szkoły przedstawiają rezultaty swojej pracy w formie filmu/prezentacji i publikują je na platformie współfinansowanej przez Erasmus+. Dziękujemy naszym uczniom za dołączenie do projektu!