Dowozy uczniów klas I, II, III mieszkających w Nowej Wsi Ujskiej od 4 maja 2021.

  • Do Mirosławia – 7:50
  • Powrót – około 13:15

Przystanki: 1. Przy sklepie w centrum wsi; 2. Przy budynku szkoły.