Nasza szkoła została wyposażona w sprzęt ułatwiający segregację odpadów, zakupiony w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno – edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020. Na korytarzach w ponad 150 szkołach, przedszkolach i żłobku w czternastu gminach należących do ZM „PRGOK” pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów, placówki zostały wyposażone również w zgniatarki do puszek i plastikowych butelek. Na placach przy placówkach oświatowych zostały rozstawione kompostowniki. Ponadto do dyspozycji nauczycieli są specjalne torby, które można wykorzystać m.in. do nauki zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Przekazane zestawy mają na celu wyrobienie u najmłodszych prawidłowych nawyków dotyczących dbania o środowisko.